Νέους τίτλους ανακοίνωσε η ABRSM για το 2015.

Πρόκειται για εκδόσεις οι οποίες θα πραγματοποιηθούν τμηματικά μέσα στο 2015 (Ιανουάριο, Απρίλιο και Ιούλιο). Για τις υπάρχουσες εκδόσεις του Ιανουαρίου μπορείτε να απευθύνεστε στα καταστήματά μας.

Οι διαθέσιμοι νέοι τίτλοι ανά τομέα είναι:

Για βιολί:

 

Για τρομπέτα:

 

Για πιάνο, συμπληρώνεται η σειρά 'joining the dots' με τα τεύχη 6, 7 και 8):

 

Τέλος, διαθέσιμη είναι και η σειρά 'Music theory past papers and model answers 2014' σε όλες τις βαθμίδες.