Privacy Policy

Η εταιρεία “Stollas Music” - Zozef Music Μονοπρόσωπη ΙΚΕ (Εφεξής “η εταιρεία”), σεβόμενη τους πελάτες της, τα προσωπικά τους δεδομένα, καθώς και την ασφάλεια των ηλεκτρονικών συναλλαγών, έχει συμμορφώσει την πολιτική της σύμφωνα με τον κανονισμό GDPR, ο οποίος τίθεται σε ισχύ από 25/05/2018, καθώς και με την ισχύουσα νομοθεσία. Τα στοιχεία που συλλέγονται από την εταιρεία μας είναι αυτά που απαιτούνται και χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τους σκοπούς για τους οποίους συλλέγονται, αποκλείοντας κάθε άλλη μη επιθυμητή χρήση αυτών.

 

Συνοπτική ενημέρωση:

 • Όταν επισκέπτεστε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα, λαμβάνονται προσωπικά δεδομένα, όπως η διεύθυνση IP και ο τύπος συσκευής που χρησιμοποιείτε. Τα συγκεκριμένα δεδομένα είναι ανώνυμα και δεν σας ταυτοποιούν.
 • Στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα μπορείτε να πραγματοποιήσετε αγορές είτε σαν εγγεγραμένος χρήστης, είτε σαν επισκέπτης. Και στις 2 περιπτώσεις, ζητάμε να μας παρέχετε υποχρεωτικά το ονοματεπώνυμό σας, το email σας, το τηλέφωνό σας, την διεύθυνση αποστολής της παραγγελίας, την διεύθυνση τιμολόγησης, το όνομα και το Α.Φ.Μ. της εταιρείας σας εαν πρόκειται για τιμολόγιο, καθώς κι ένα αναγνωριστικό όνομα (Nickname) με σκοπό να μπορείτε να συντάσετε κριτικές για τα προϊόντα μας. Τα παραπάνω στοιχεία επικοινωνίας χρησιμοποιούνται με σκοπό την εύρυθμη εξυπηρέτησή σας και επικοινωνία σας μαζί μας.
 • Εάν επιθυμείτε να ενημερωθείτε για κάποιο προϊόν που σας ενδιαφέρει, το οποίο δεν υπάρχει σε απόθεμα, μπορείτε να μας παράσχετε το email σας, και να ενημερωθείτε μόλις το προϊόν επανέλθει σε απόθεμα. Μετά το πέρας της ενημέρωσης, το email σας δεν χρησιμοποιείται για κανέναν άλλο σκοπό.
 • Μέσα από την καρτέλα ρυθμίσεων του λαγαριασμού σας, μπορείτε να επιλέξετε ποιές πληροφορίες θα θέλατε να μοιράζεστε μαζί μας.

 

Αναλυτικότερα:

 • Σκοπός: Σκοπός της παρούσας πολιτικής είναι η ενημέρωση των πελατών και επισκεπτών μας σχετικά με τα δεδομένα που συλλέγονται για την εξυπηρέτηση των ιδίων, καθώς και την ενημέρωση αυτών για προσφορές και νέες υπηρεσίες. Μέσω της παρούσας πολιτικής οι πελάτες και οι επισκέπτες μας μπορούν να ενημερώνονται για τα δικαιώματά τους ως προς την πρόσβαση, μεταβολή ή διαγραφής των προσωπικών τους δεδομένων.
 • Προσωπικά Δεδομένα: Η εταιρεία ζητά και λαμβάνει από εσάς μόνο τα δεδομένα εκείνα που είναι απολύτως απαραίτητα για την εξυπηρέτηση της μεταξύ μας σχέσης και χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και μόνο για τους σκοπούς για τους οποίους έχουν συλλεχθεί. Επίσης, συλλέγονται και δεδομένα τα οποία οικειοθελώς έχετε γνωστοποιήσει προς την εταιρεία μας.
 • Ασφάλεια Δεδομένων: Η εταιρεία έχει λάβει όλα τα πρόσφορα εκείνα τεχνικά μέτρα για τη διασφάλιση των προσωπικών σας δεδομένων. Παρέχει περιορισμένη πρόσβαση μόνο σε όσους ( υπαλλήλους / συνεργάτες ) είναι απαραίτητο να έχουν πρόσβαση στα δεδομένα. Λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την αποφυγή κάθε μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης, χρήσης ή τροποποίησης των δεδομένων αυτών. Τηρεί την ισχύουσα νομοθεσία και έχει θέσει διαδικασίες για την προστασία των δεδομένων.
 • Αποδέκτες Δεδομένων: Αποδέκτες των δεδομένων μπορεί να είναι μόνο εξουσιοδοτημένοι προς τούτο υπάλληλοι της εταιρείας καθώς και τρίτοι συνεργάτες, οι οποίοι μέσω συμβάσεων με την εταιρεία έχουν δεσμευτεί για την τήρηση της παρούσας πολιτικής και κυρίως για την μη αντιγραφή, διάθεση, καταστροφή και αλλοίωση των δεδομένων αυτών.
 • Δικαιώματα Επισκεπτών ιστότοπου - Πελατών: Οι πελάτες μας και οι επισκέπτες μας έχουν τα δικαιώματα που αναγνωρίζονται από τον Ν. 2472/1997, όπως εκάστοτε ισχύει, και συγκεκριμένα το δικαίωμα πρόσβασης, διόρθωσης και διαγραφής. Κάθε σχετικό αίτημα μπορεί να υποβάλλεται μέσω email στο infosales@stollas.com και τηλεφωνικά στο 2610 435400.
 • Χρήση Δεδομένων: Η εταιρεία μπορεί να κάνει χρήση των δεδομένων σας για την ενημέρωσή σας για προσφορές, νέα προϊόντα, νέες υπηρεσίες καθώς και κάθε τι άλλο που σχετίζεται με την λειτουργία και οργάνωση της εταιρείας μας. Σε περίπτωση που δεν επιθυμείτε να λαμβάνετε στο μέλλον ενημερώσεις / προσφορές / διαφημιστικά από την εταιρεία μας μπορείτε να το δηλώσετε αποστέλλοντας ένα ηλεκτρονικό μήνυμα στη διεύθυνση infosales@stollas.com.
 • Γνωστοποίηση Δεδομένων: Η εταιρεία δεν αποκαλύπτει τα στοιχεία των χρηστών και των συναλλαγών τους παρά μόνο αν έχει έγγραφη εξουσιοδότηση από το άτομο που αφορούν τα δεδομένα ή αυτό επιβάλλεται από δικαστική απόφαση, εισαγγελική παραγγελία ή απόφαση / διάταξη άλλης δημόσια αρχής.
 • Σύνδεση σε άλλες ιστοσελίδες: Μέσω της ιστοσελίδας της εταιρείας (www.stollas.com) μπορεί να δίνεται η δυνατότητα σύνδεσης με ιστοσελίδες άλλων εταιρειών. Η εταιρεία δεν φέρει έναντι των χρηστών ευθύνη για τυχόν διαρροή των προσωπικών τους δεδομένων λόγω χρήσης εκ μέρους τους μέσα από την ιστοσελίδα της εταιρείας, προϊόντων και υπηρεσιών τρίτων.
 • Πάροχοι υπηρεσιών: Για την πληρότητα των παρεχόμενων από την εταιρεία υπηρεσιών, χρησιμοποιούνται υπηρεσίες εταιρειών με έδρα εντός της Ε.Ε. ή των Η.Π.Α. (Όπως Τράπεζες, Google, Facebook). Η κοινοποίηση στοιχείων του χρήστη με τις αναφερόμενες υπηρεσίες συμβαδίζουν με την πολιτική της εταιρείας και χρησιμοποιούνται αποκλειστικά καθ’ υπόδειξη του χειρισμού τους από την εταιρεία.
 • COOKIES: Η εταιρεία μπορεί να χρησιμοποιεί cookies για την αναγνώριση του χρήστη. Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στο τερματικό του κάθε χρήστη, χωρίς να λαμβάνουν οποιαδήποτε πληροφορία ή να λαμβάνουν γνώση προσωπικών αρχείων ή εγγράφων του χρήστη. Τα cookies χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και μόνο για τη διευκόλυνση πρόσβασης του χρήστη σε συγκεκριμένα προϊόντα ή/και υπηρεσίες και για στατιστικούς λόγους προκειμένου να καθορίζονται οι περιοχές στις οποίες τα προϊόντα ή/και οι υπηρεσίες της εταιρείας είναι δημοφιλή ή για λόγους marketing. Η εταιρεία δίνει το δικαίωμα στους χρήστες να δηλώσουν την αντίθεσή τους στη χρήση μηχανισμών cookies, σε μια τέτοια περίπτωση ο χρήστης δεν θα μπορεί να έχει περαιτέρω πρόσβαση σε τέτοιου είδους υπηρεσίες. Οι περισσότεροι browsers αποδέχονται τα cookies αυτόματα, ωστόσο ο χρήστης μπορεί να ελέγξει τη συμπεριφορά του browser του από τις ρυθμίσεις του.
 • Τροποποίηση Πολιτικής: Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί την παρούσα πολιτική επικαιροποιώντας το παρόν κείμενο προκειμένου να ανταπεξέρχεται στη εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία για την προστασία των δεδομένων καθώς και σε κάθε άλλη περίπτωση το κρίνει απαραίτητο.

Τελευταία αναθεώρηση πολιτικής: 24/05/2018.